استراحت دیسک کمر

استراحت دیسک کمر

021-22615053 استراحت دیسک کمر اگر نشانه‌های دیسک کمر (نشانه های اصلی و درست دیسک کمر) را دارید نگران نباشید در اغلب موارد نیازمند...

ادامه مطلب

مراقبت بعد از عمل

مراقبت های بعد از عمل

021-22615053 مراقبت های بعد از عمل دیسک کمر سوالات بیان شده در بالا بسیار در بیماران شایع است؛ زیرا عمل دیسک کمر حتی میکرودیسکتومی ...

ادامه مطلب

توصیه های درمانی دیسک کمر

توصیه های درمانی دیسک کمر

021-22615053 توصیه های درمانی دیسک کمر چنانچه درد فتق دیسک ملایم باشد، کاهش التهاب به تسکین درد کمک می‌کند. برای مثال گذاشتن پد گرم...

ادامه مطلب

نشانه های اصلی و درست دیسک کمر

نشانه های اصلی دیسک کمر

021-22615053 نشانه های اصلی و درست دیسک کمر اکثرا فتق دیسک کمر در قسمت پایینی بروز میکند؛ اما با این حال ممکن است در بخش ستون فقر...

ادامه مطلب