متخصص رادیولوژی بیمارستان تندیس

۰۲۱-۲۲۶۱۵۰۵۳

تکنسین رادیولوژی :

وظیفه تهیه عکس رادیوگرافی به عهده تکنیسن رادیولوژی است. بعضی از تکنیسین های رادیولوژی فیلم های رادیولوژی ساده را تهیه میکنند. بعضی دیگر فیلم های تخصصی تر مانند سی تی اسکن و یا ام آر آی را تهیه میکنند.

یک تکنیسن رادیولوژی به بیمار کمک میکند تا در وضعیت مناسب در کنار.دستگاه تصویربرداری قرار گرفته و پس از تنظیم کردن دستگاه از بیمار عکس میگیرد. سپس عکس را چاپ کرده و یا اگر به صورت دیجیتال تهیه شده باشد آن را در شبکه کامپیوتری قرار میدهد.

متخصص رادیولوژی بیمارستان تندیس

تکنیسین رادیولوژی تصاویر تهیه شده را تفسیر نمیکند. از او نمیتوان خواست تا با دیدن عکس تشخیص دهد بیمار دچار چه مشکلی است.

وظیفه تفسیر تصویر رادیولوژی با کیست :

وظیفه تفسیر تصویر رادیولوژی با متخصص رادیولوژی است. یک متخصص رادیولوژی یا یک رادیولوژیست کسی است.که از دانشکده پزشکی مدرک پزشکی دارد. سپس دوره تخصصی رادیولوژی را طی کرده است.

یک متخصص رادیولوژی میتواند انواع فیلم ها مانند رادیولوژی ساده، سی تی اسکن و ام آر آی را تفسیر کند. او میتواند با دیدن تصاویر رادیولوژی متوجه شود که آیا قسمتی که از آن عکسبرداری شده سالم یا بیمار است و اگر بیمار است چه بیماری دارد. متخصص رادیولوژی همچنین سونوگرافی هم میکند.

کار متخصص رادیولوژی بیمارستان تندیس چیست :

یک تکنیسین رادیولوژی میتواند بسیاری از عکس های رنگی را تهیه کند. با این حال برای تهیه بعضی از این عکس ها وجود یک متخصص رادیولوژی هم ضروری است.

گاهی اوقات متخصص رادیولوژی با کمک وسایل تصویربرداری مانند.سی تی اسکن از بافت های دن نمونه برداری میکند. این نمونه برداری ها بصورت بسته انجام میشوند.

بیمار بر روی تخت سی تی اسکن دراز کشیده و سپس متخصص رادیولوژی با کمک تصاویر سی تی اسکن سوزن مخصوص نمونه برداری را در.جهت مناسب از روی پوست به درون بافت مورد نظر هدایت و وارد کرده و نمونه برداری را انجام میدهد.

تندیس :

متخصص رادیولوژی بیمارستان تندیس

کلینیک فوق تخصص عفونی