متخصص اورژانس بیمارستان تندیس

متخصص آزمایشگاه بیمارستان تندیس

۰۲۱-۲۲۶۱۵۰۵۳

اورژانس

متخصص اورژانس بیمارستان تندیس درطبقه همکف از بخش های تخصصی بیمارستان تندیس  به صورت شبانه‌روزی از حضور دائمی پزشک متخصص طب اورژانس بهرمند است. درطبقه همکف از بخش های تخصصی بیمارستان تندیس  به صورت شبانه‌روزی از حضور دائمی پزشک متخصص طب اورژانس بهرمند است. بیماران به محض ورود, دسته بندی (تریاژ) شده تحت مراقبت و درمان قرار می‌گیرند. پرستاران این بخش دارای توانائی‌ و آگاهی های لازم در زمینه مراقبت ویژه، احیاء قلبی ریوی و تریاژ بیماران هستند. متخصص اورژانس بیمارستان تندیس به گونه‌ای طراحی شده که دسترسی به تریاژ و اتاق CPR در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

مشخصات :

اورژانس با پنچ تخت فعال دارای اتاق عمل سرپایی, اتاق CPR , اتاق بستری روان ( بیماران اعصاب و روان ) مجهز به پیشرفته‌ترین امکانات جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران است. کلیه‌ آزمایش‌ها و گرافی‌ها, مستند و بایگانی می‌شود. هرپنج تخت اورژانس و همچنین اتاق عمل اورژانس مجهز به سیستم مانیتورینگ هستند. یک تخت با امکان احیای نوزادو کودک است. در صورت شرایط بحرانی امکان بستری همزمان هفت نفر در آن مهیاست.

اورژانس تندیس:

متخصص اورژانس کلیه اقدامات اورژانسی, ترمیم انواع زخم‌ها, گچ‌گیری, آتل‌گیری, احیای قلبی ریوی با امکانات به روز تحت نظرپزشک متخصص طب اورژانس انجام می‌گیرد. بیهوشی کوتاه مدت درمواقع ضروری ( به‌ویژه برای کودکان ) و هچنین حضور کلیه متخصصین آنکال بربالین بیماردرصورت لزوم امکان پذیراست.

قوانین و مقررات بخش اورژانس :

کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس توسط متخصص اورژانس بیمارستان تندیس ویزیت و برحسب نیاز اقدامات درمانی – تشخیصی – مراقبتی در ۵ سطح دسته بندی می شوند. بیماران پس از تریاژ ظرف ۶ ساعت براساس نیاز درمانی بستری – مراقبت و یا ترخیص می‌گردند . رژیم غذایی بیمار براساس نیاز بیمار و تشخیص پزشک و نوع بیماری تعیین و به امور بیماران رسیدگی می‌گردد.
بیمار در صورت پایداری شرایط می‌تواند یک نفر به عنوان همراه کنار خود داشته باشد.
در متخصص اورژانس هراه داشتن موبایل برای بیماران ممنوع است.
در موارد خاص سریعا با مراجع قانونی ذیربط تماس حاصل شده و مدارک و مشاهدات مستند در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

تندیس :

برای هماهنگی با متخصص اورژانس با خدمات پزشکی تندیس آنلاین تماس حاصل نمایید :

۰۹۱۲۸۹۴۲۱۴۳ و ۲۲۶۱۵۰۵۳

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :