ریه مصنوعی

ریه مصنوعی

این واقعیت که تنفس هوا در ریه ها می تواند فرد را احیا کند از زمان های قدیم شناخته شده است ، اما دستگاه های کمکی (ریه مصنوعی) برای این ک...

ادامه مطلب