اکسیژن ساز

اکسیژن ساز

اکسیژن ساز (که گاهی اوقات به آن "مولد اکسیژن" نیز می گویند) یک دستگاه پزشکی است.که برای رساندن اکسیژن به افرادی که به آن نیاز دارند است...

ادامه مطلب