جهت دریافت هر یک از خدمات زیر در بیمارستان فوق تخصصی تندیس جردن با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید.

  • دریافت نوبت ویزیت فوق تخصص زیبایی در بیمارستان تندیس
  • دریافت نوبت عمل  توسط پزشک فوق تخصص در بیمارستان تندیس
  • دریافت مشاوره رایگان انتخاب پزشک زیبایی
Rate this page