توصیه های درمانی دیسک کمر

توصیه های درمانی دیسک کمر

توصیه های درمانی دیسک کمر چنانچه درد فتق دیسک ملایم باشد، کاهش التهاب به تسکین درد کمک می‌کند. برای مثال گذاشتن پد گرمایی یا کیسه ...

ادامه مطلب

نشانه های اصلی و درست دیسک کمر

نشانه های اصلی دیسک کمر

نشانه های اصلی و درست دیسک کمر اکثرا فتق دیسک کمر در قسمت پایینی بروز میکند؛ اما با این حال ممکن است در بخش ستون فقرات گردنی نیز ا...

ادامه مطلب